Ogłoszenie o naborze na umowę zlecenie do czynności urzędowych – dla lekarzy weterynarii i osób niebędących pracownikami Inspekcji posiadających odpowiednie kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych.

Komplet dokumentów należy złożyć osobiście do dnia 16 grudnia 2022 roku.
Dokumenty do pobrania:
1. Wniosek na 2023 r. (Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia)
2. Oświadczenie Zleceniobiorcy do umowy zlecenia na 2023 r.
3. Oświadczenie do umowy z zakładami leczniczymi dla zwierząt na 2023 r.
4. Oświadczenie o braku konfliktu na 2023 r.

Oświadczenie o braku konfliktu zgodnie z art. 15 o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej 
Pozostałe dokumenty w/g przytoczonej instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii.
Instrukcja wyznaczenia

Skip to content