A A A
SmodBIP

Konkursy minione

1)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze, materiały paszowe, dodatki paszowe
 • nadzór nad podmiotami wytwarzającymi i wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • planowanie i realizacja pobierania prób pasz do badań monitoringowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym sprawozdawczości, planów i harmonogramów działań
 • obsługa programów SPIWET, RASFF
 • kierowanie padłych sztuk zwierząt do utylizacji, analiza wyników, prowadzenie rejestrów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  20-11-2009

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 8 157 635 lub (74) 8 157 686.
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


2)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrole w zakresie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowywanie planów i harmonogramów zadań związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowywanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych
 • prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej obrotu zwierząt krajowego i zagranicznego
 • obsługa programów SerPiw, TRACES
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • opracowywanie danych statystycznych dot. poszczególnych chorób oraz ogólnej sytuacji epizootycznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  20-11-2009

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 8 157 635, (74) 8 157 686. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Ząbkowice Śląskie, 2 grudnia 2009 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

1.  Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


Wynik naboru:


Nie zgłosił się żaden kandydat

2.  Inspektor weterynaryjny ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Wynik naboru:


Nie zgłosił się żaden kandydat


  1)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze, materiały paszowe, dodatki paszowe
 • nadzór nad podmiotami wytwarzającymi i wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • planowanie i realizacja pobierania prób pasz do badań monitoringowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym sprawozdawczości, planów i harmonogramów działań
 • obsługa programów SPIEWET, ACCESS, RASFF
 • kierowanie padłych sztuk przeżuwaczy do utylizacji, analiza wyników, prowadzenie rejestrów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  06-10-2009

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (074) 8 157 635 lub (074) 8 157 686.
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrole w zakresie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowywanie planów i harmonogramów zadań związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowywanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych
 • prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej obrotu zwierząt krajowego i zagranicznego
 • obsługa programów SerPiw, TRACES
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt
 • opracowywanie danych statystycznych dot. poszczególnych chorób oraz ogólnej sytuacji epizootycznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych

wymagania dodatkowe

 • udokumentowane kursy i szkolenia
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  06-10-2009

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice ŚląskieInne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.. (074) 8 157 635, (074) 8 157 686. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Ząbkowice Śląskie, 15 października 2009 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

1.  Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


Wynik naboru:


Nie wyłoniono najlepszego kandydata (nie została wybrana żadna z zakwalifikowanych osób).


Uzasadnienie:


Żadna z osób nie gwarantuje prawidłowego wykonywania zadań na ww. stanowisku. Jedna z osób zrezygnowała w trakcie trwania procedury naboru.

2.  Inspektor weterynaryjny ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Wynik naboru:


Nie wyłoniono najlepszego kandydata


Uzasadnienie:


Jedyny kandydat nie daje gwarancji prawidłowego wykonywania zadań na ww. stanowisku.

1)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze, materiały paszowe, dodatki paszowe
 • nadzór nad podmiotami wytwarzającymi i wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • planowanie i realizacja pobierania prób pasz do badań monitoringowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym sprawozdawczości, planów i harmonogramów działań
 • obsługa programów SPIEWET, ACCESS, RASFF
 • kierowanie padłych sztuk przeżuwaczy do utylizacji, analiza wyników, prowadzenie rejestrów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

    12-12-2009  

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (074) 8 157 635 lub (074) 8 157 686.
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

2)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor weterynaryjny
 • do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrole w zakresie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowywanie planów i harmonogramów zadań związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowywanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych
 • prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej obrotu zwierząt krajowego i zagranicznego
 • obsługa programów SerPiw, TRACES
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt
 • opracowywanie danych statystycznych dot. poszczególnych chorób oraz ogólnej sytuacji epizootycznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych

wymagania dodatkowe

 • udokumentowane kursy i szkolenia
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

    21-12-2009  

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice ŚląskieInne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.. (074) 8 157 635, (074) 8 157 686. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Ząbkowice Śląskie, 5 stycznia 2010 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

1.  Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


Wynik naboru:


Nie zgłosił się żaden kandydat


2.  Inspektor weterynaryjny ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Wynik naboru:


Nie wyłoniono najlepszego kandydata


Uzasadnienie:


Żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

1)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: 

inspektor weterynaryjny

do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego


Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze, materiały paszowe, dodatki paszowe
 • nadzór nad podmiotami wytwarzającymi i wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • planowanie i realizacja pobierania prób pasz do badań monitoringowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym sprawozdawczości, planów i harmonogramów działań
 • obsługa programów SPIWET, RASFF
 • kierowanie padłych sztuk zwierząt do utylizacji, analiza wyników, prowadzenie rejestrów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  15-02-2010

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie


Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 8 157 635 lub (74) 8 157 686.
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


2)

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: 

inspektor weterynaryjny

do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt


Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrole w zakresie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowywanie planów i harmonogramów zadań związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowywanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych
 • prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej obrotu zwierząt krajowego i zagranicznego obsługa programów SerPiw, TRACES
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • opracowywanie danych statystycznych dot. poszczególnych chorób oraz ogólnej sytuacji epizootycznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  15-02-2010

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:


  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 8 157 635, (74) 8 157 686. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Ząbkowice Śląskie, 1 marca 2010 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

1.  Inspektor weterynaryjny ds. ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.


Wynik naboru:


Kandydat: Wojciech Kryjak, Świdnica


2.  Inspektor weterynaryjny ds. środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

Wynik naboru:


Nabor zakonczony - bez wyboru kandydata
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: 

inspektor weterynaryjny

do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego


Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór weterynaryjny nad podmiotami produkującymi i wprowadzającymi do obrotu pasze, materiały paszowe, dodatki paszowe
 • nadzór nad podmiotami wytwarzającymi i wykorzystującymi uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego
 • planowanie i realizacja pobierania prób pasz do badań monitoringowych
 • prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem obowiązków, w tym sprawozdawczości, planów i harmonogramów działań
 • obsługa programów SPIWET, RASFF
 • kierowanie padłych sztuk zwierząt do utylizacji, analiza wyników, prowadzenie rejestrów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat. B
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
  • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o wykonywaniu zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

    29-03-2010  

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Daleka 19
  57-200 Ząbkowice Śląskie


Inne informacje:

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 8 157 635 lub (74) 8 157 686.
  Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


Ząbkowice Śląskie, 26 kwietnia 2010 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

1.  Inspektor weterynaryjny do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego


Wynik naboru:


Nabor zakonczony - bez wyboru kandydata

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

do spraw ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Wymiar etatu: 1


Miejsce wykonywania pracy: Ząbkowice Śląskie


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrole w zakresie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • opracowywanie planów i harmonogramów zadań związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • przygotowywanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych
 • prowadzenie rejestrów i dokumentacji dotyczącej obrotu zwierząt krajowego i zagranicznego obsługa programów SerPiw, TRACES
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt oraz identyfikacji i rejestracji zwierząt
 • opracowywanie danych statystycznych dot. poszczególnych chorób oraz ogólnej sytuacji epizootycznej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i kwalifikacje

Termin składania dokumentów:
 17-05-2010

 
Miejsce składania dokumentów:


Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Daleka 19
57-200 Ząbkowice Śląskie

Inne informacje:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (74) 8 157 635, (74) 8 157 686. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.Ząbkowice Śląskie, 7 czerwca 2010 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

1. Inspektor weterynaryjny do spraw środków żywienia zwierząt oraz nadzoru nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego


Wynik naboru:


Kandydat: Jakub Nakonieczny, WrocławOpublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 15.07.2010
Podpisał: Tomasz Łuczyński
Dokument z dnia: 14.09.2009
Dokument oglądany razy: 16 435