A A A
SmodBIP

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostęp do pozostałych informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznych


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP , może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112.1198)

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej


Osoby chcące uzyskać informację z zakresu działania PIW w Ząbkowicach Śląskich, proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pobierz:


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.pdf (AcrobatReader)


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formacie *.doc (Microsoft Word)


Wypełniony wniosek należy przesłać:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie

e-mail: zabkowice@wroc.wiw.gov.pl


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2015 roku w formacie *.doc (Microsoft Word)


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2016 roku w formacie *.doc (Microsoft Word)


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2017 roku w formacie *.doc (Microsoft Word)


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2018 roku w formacie *.doc (Microsoft Word)


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2019 roku w formacie *.doc (Microsoft Word)


Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej w 2020 roku w formacie *.doc (Microsoft Word)Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 18.01.2021
Podpisał: Tomasz Łuczyński
Dokument z dnia: 14.09.2009
Dokument oglądany razy: 3 387