A A A
SmodBIP

Załatwianie spraw w Urzędzie

Załatwianie spraw w Urzędzie:


Dni i godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich:

- Wtorki w godz. 15.00 - 16.00

Przyjmowanie podań wniesionych ustnie do protokołu w sprawach:

Skarg kierowanych do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich codziennie 7.30 - 15.30 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka 19.

Skargi i wnioski wnoszone na piśmie należy przesyłać na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka 19 , 57-200 Ząbkowice Śląskie bądź przesyłać faksem na numer: 74 815 1505

Przyjmowanie korespondencji:

- W kancelarii Urzędu - w Ząbkowicach Śląskich ul. Daleka 19.

Skargi, wnioski i petycje są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego - Dział VIII (Dz. U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 - tekst jednolity). Opublikował: Tomasz Łuczyński
Publikacja dnia: 13.07.2010
Podpisał: Tomasz Łuczyński
Dokument z dnia: 12.07.2010
Dokument oglądany razy: 2 243