Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii.
Dodane przez ibmtl dnia Marzec 18 2015 11:17:06

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich przypomina, iż mięso przeznaczone na użytek własny pochodzące od świń poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa lub od zwierząt łownych po ich odstrzeleniu, podlega obowiązkowemu badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Treść rozszerzona
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich przypomina, iż mięso przeznaczone na użytek własny pochodzące od świń poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa lub od zwierząt łownych po ich odstrzeleniu, podlega obowiązkowemu badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii.


I. Sposób pobierania próbek mięsa
1. U świń domowych:
1) pobiera się kilka próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej;
2) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.
2. U dzików:
1) pobiera się sześć próbek mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, po jednej próbce z:
a) mięśni każdego filaru przepony w przejściu do części ścięgnistej,
b) mięśni żuchwowych,
c) mięśni przedramienia,
d) mięśni międzyżebrowych,
e) mięśni języka;
2) jeżeli nie można pobrać próbek z niektórych mięśni określonych w pkt 1, wówczas pobiera się cztery próbki mięsa z mięśni, które są dostępne;
3) łączna masa pobranych próbek nie powinna być mniejsza niż 50 g.
3. U nutrii:
1) pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z mięśni obu filarów przepony w przejściu do części ścięgnistej albo
2) pobiera się jedną próbkę mięsa wielkości dwóch orzechów laskowych z mięśnia jednego filaru przepony - w przypadku gdy drugi filar przepony jest niedostępny, albo
3) pobiera się dwie próbki mięsa każda wielkości orzecha laskowego z części żebrowej lub mostkowej przepony - w przypadku braku mięśni obu filarów przepony, albo
4) pobiera się dwie próbki mięsa, każda wielkości orzecha laskowego, z:
a) mięśni języka,
b) mięśni żuchwowych lub międzyżebrowych - w przypadku braku mięśni przepony.

II. Zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii
1. Próbki powinny być dostarczone do urzędowego lekarza weterynarii:
1) niezwłocznie po dokonaniu uboju, nie później niż 24 godziny od terminu uboju zwierzęcia, z którego tuszy próbki zostały pobrane;
2) niezwłocznie po dokonaniu odstrzału, nie później niż 48 godzin od dokonania odstrzału.
2. Próbki powinny być przechowywane i transportowane w warunkach zapobiegających rozkładowi gnilnemu mięsa, przy czym próbki nie mogą być mrożone.
3. Dostarczający próbki powinien poinformować urzędowego lekarza weterynarii o:
1) wieku zwierzęcia;
2) miejscu pochodzenia zwierzęcia;
3) części zwierzęcia, z której zostały pobrane próbki do badania.