OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH
Dodane przez ibmtl dnia Wrzesień 07 2012 08:20:35

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż trwają działania mające na celu uznanie powiatu ząbkowickiego jako części regionu uznanego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń.


Treść rozszerzona
OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż trwają działania mające na celu uznanie powiatu ząbkowickiego jako części regionu uznanego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń.

Uznanie powiatu ząbkowickiego za region wolny od choroby Aujeszkyego przyniesie producentom trzody chlewnej wymierne korzyści. Możliwa będzie sprzedaż polskich świń i mięsa świń do krajów Unii Europejskiej oraz innych państw, które są urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszky'ego, bez posiadania dodatkowych gwarancji (badania laboratoryjne).
Powinno to także pośrednio wpłynąć na utrzymanie opłacalnej ceny rynkowej trzody chlewnej w Polsce, a tym samym poprawić sytuację ekonomiczną producentów trzody chlewnej.

W celu zapewnienia powyższych korzyści z uwolnienia regionu konieczne jest uzyskanie przez wszystkie stada świń w powiecie ząbkowickim statusu stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego.
Gospodarstwom zarejestrowanym w ARiMR, które uczestniczyły w programie zwalczania choroby Aujeszkyego nadano decyzją status stada wolnego od wirusa tej choroby.
Wobec powyższego Powiatowy Lekarz Weterynarii przypomina, iż stada, w których wznowiono chów lub hodowlę świń lub stada nowoutworzone, które nie uzyskały decyzji o nadaniu statusu stada wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego winny zgłosić ten fakt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, ul. Daleka 19. Takiemu stadu Powiatowy Lekarz Weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, może nadać status taki jaki posiadało stado, z którego pochodzą zwierzęta wprowadzone do stada.

Ponadto przypomina się, iż świnie wprowadzane do stad położonych na terytorium Polski oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyjnych i punktów skupu, zaopatruje się w świadectwa zdrowia zwierząt, wystawiane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich.

Powiatowy Lekarz Weterynarii


w Ząbkowicach Śląskich


Wiesław Kałamaga