KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich Nr 2/2010 z 31 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Ząbkowicach Śląskich Nr 2/2010 z 31 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich Nr 1/2010 z 30 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Ząbkowicach Śląskich Nr 1/2010 z 30 grudnia 2010 r.

INFORMACJA O SZCZEPIENIU LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Szanowni Państwo.

Informuję, że w dniach od 16 września 2010r. do dnia 30 września 2010r. na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie poprzez wyłożenie szczepionki doustnej z samolotów w ilości 20 dawek na 1km².


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Sląskich informuje, iż niektórzy hodowcy bydła zbyt późno zgłaszają padnięcia sztuk w gospodarstwach, co prowadzi do niezdatności tkanek podlegających badaniom laboratoryjnym i obciąża skarb państwa dodatkowymi kosztami związanymi z kolejnymi badaniami w laboratoriach referencyjnych.

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ POWODZIOWĄ

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ POWODZIOWĄ
CZYTAJ ULOTKĘ !!!

Rolniku, uwolniłeś swoje stado od choroby Aujeszkyego?

UWAGA UWAGA !!!

ROLNIKU UWOLNIŁEŚ JUŻ SWOJE STADO OD WIRUSA CHOROBY AUJESZKYEGO ?!
CZYTAJ ULOTKĘ !!!

Uwaga pszczelarze i pasjonaci pszczelarstwa

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w załączeniu przekazuje pisma dotyczące bezpłatnych badań laboratoryjnych wykonywanych przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Pracownię Chorób Owadów Użytkowych z prośbą o rozpowszechnienie wśród pszczelarzy i pasjonatów pszczelarstwa naszego powiatu.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ

 

ZNAKOWANIE ZWERZĄT NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ

 

Informujemy, że przed trzecim pobraniem prób krwi w kierunku choroby Aujeszkyego u świń oraz w trakcie stałego monitorowania choroby, które może trwać ponad 2 lata od zakończenia tego badania, wszystkie lochy i knury w stadach zarodowych oraz w stadach o pełnym cyklu produkcyjnym muszą być trwale oraz indywidualnie oznakowane.

 

INFORMACJA O SZCZEPIENIU LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Szanowni Państwo.


Informuję, że w dniach od 18 września 2009r. do dnia 22 września 2009r. na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie poprzez wyłożenie szczepionki doustnej z samolotów w ilości 20 dawek na 1km².

INFORMACJA DLA MYŚLIWYCH

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 1995 r., Nr 147, poz. 713 z późn. zm.) zwierzyna łowna po upolowaniu należy do koła łowieckiego lub jest własnością obwodu łowieckiego.

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ !

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ ! Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich INFORMUJE

W dniu 3 czerwca 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz.U. z 2009 r. Nr 74 poz. 631). Rozporządzenie to określa między innymi zasady w odniesieniu do przemieszczania świń pomiędzy stadami oraz do rzeźni na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każda przesyłka świń musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia.

Wygenerowano w sekund: 0.02
312,409 Unikalnych wizyt