Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

INFORMACJA O SZCZEPIENIU LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Szanowni Państwo.





Informuję, że w dniach od 1 września 2011r. do dnia 10 września 2011r. na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie poprzez wyłożenie szczepionki doustnej z samolotów w ilości 20 dawek na 1km².


UWAGA ROLNICY !!!

UWAGA ROLNICY !!!


INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. (Dz. U Nr 207, poz. 1370), a w szczególności z przepisem prawa zawartym w § 4 ust. 1 tego rozporządzenia istnieje obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii co najmniej na 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierzęcia, z którego mięso będzie wykorzystane na użytek własny właściciela.
W przypadku stwierdzenia niewywiązywania się z tego obowiązku Powiatowy Lekarz Weterynarii obligatoryjnie będzie przekazywał sprawę do właściwych organów ścigania.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej w sprawie klasycznego pomoru świń

Informacja dla hodowców trzody chlewnej w sprawie klasycznego pomoru świń.

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich Nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r.

KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Ząbkowicach Śląskich Nr 2/2011 z dnia 11 stycznia 2011 r.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r.

KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Ząbkowicach Śląskich Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r.

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich Nr 2/2010 z 31 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Ząbkowicach Śląskich Nr 2/2010 z 31 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich Nr 1/2010 z 30 grudnia 2010 r.

KOMUNIKAT
Powiatowego Lekarza Weterynarii
w Ząbkowicach Śląskich Nr 1/2010 z 30 grudnia 2010 r.

INFORMACJA O SZCZEPIENIU LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Szanowni Państwo.





Informuję, że w dniach od 16 września 2010r. do dnia 30 września 2010r. na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie poprzez wyłożenie szczepionki doustnej z samolotów w ilości 20 dawek na 1km².


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Sląskich informuje, iż niektórzy hodowcy bydła zbyt późno zgłaszają padnięcia sztuk w gospodarstwach, co prowadzi do niezdatności tkanek podlegających badaniom laboratoryjnym i obciąża skarb państwa dodatkowymi kosztami związanymi z kolejnymi badaniami w laboratoriach referencyjnych.

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ POWODZIOWĄ

ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ POWODZIOWĄ
CZYTAJ ULOTKĘ !!!

Rolniku, uwolniłeś swoje stado od choroby Aujeszkyego?

UWAGA UWAGA !!!

ROLNIKU UWOLNIŁEŚ JUŻ SWOJE STADO OD WIRUSA CHOROBY AUJESZKYEGO ?!
CZYTAJ ULOTKĘ !!!
Wygenerowano w sekund: 0.02
202,439 Unikalnych wizyt