Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

INFORMACJA NA TEMAT WIRUSA SCHMALLENBERG

INFORMACJA NA TEMAT WIRUSA SCHMALLENBERG

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

INFORMACJA O SZCZEPIENIU LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Szanowni Państwo.

Informuję, że w dniach od 27 września 2012r. do dnia 4 października 2012r. na terenie województwa dolnośląskiego zostanie przeprowadzona jesienna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie poprzez wyłożenie szczepionki doustnej z samolotów w ilości 20 dawek na 1km².


OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH


OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż trwają działania mające na celu uznanie powiatu ząbkowickiego jako części regionu uznanego za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego u świń.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie utrzymywania zwierząt gospodarskich.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie utrzymywania zwierząt gospodarskich.

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie


Jeśli Pan/Pani hoduje świnie
prosimy o zwrócenie uwagi !!!

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagańi sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010, Nr 56, poz. 344 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2013 r. wchodzi w życie przepis, nakazujący utrzymywanie grupowe loch i loszek od czwartego tygodnia po pokryciu do tygodnia przed przewidywanym terminem proszenia. Nakaz ten dotyczy gospodarstw, w których utrzymywanych jest 10 lub więcej loch lub loszek po pokryciu.

Ulotka Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego stosowania mączek mięsno - kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich


W związku z niepokojącym wzrostem liczby przypadków nielegalnego stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich oraz stanowczym pismem skierowanym w tej sprawie przez Komisję Europejską do Rządu RP informuję, co następuje...

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH O OBOWIĄZKU POSIADANIA KOPII ŚWIADECTWA ZDROWIA ŚWIŃ ZAKUPIONYCH NA TARGU

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH O OBOWIĄZKU POSIADANIA KOPII ŚWIADECTWA ZDROWIA ŚWIŃ ZAKUPIONYCH NA TARGU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje że wymagane jest, aby każda osoba, która zakupiła świnie na targu posiadała kopię świadectwa pochodzenia świń.

ULOTKA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII W SPRAWIE PROWADZENIA EWIDENCJI LECZENIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie prowadzenia ewidencji leczenia zwierząt gospodarskich.

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH O NOWYCH OBOWIĄZKACH I ZAKAZACH DOTYCZĄCYCH WŁAŚCICIELI I HODOWCÓW ZWIERZĄT DOMOWYCH

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH O NOWYCH OBOWIĄZKACH I ZAKAZACH DOTYCZĄCYCH WŁAŚCICIELI I HODOWCÓW ZWIERZĄT DOMOWYCHPowiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż dnia 1 stycznia 2012 roku weszły w życie zmiany w ustawie o ochronie zwierząt, które wprowadziły nowe obowiązki i zakazy dotyczące utrzymywania, sprzedaży i nabywania zwierząt domowych.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.


Mając na uwadze, iż w okresie przedświątecznym zwiększa się sprzedaż żywych karpi w punktach sprzedaży detalicznej, Główny Lekarz Weterynarii informuje, co następuje.
W związku z tym, iż przepisy prawa, w tym przepisy o ochronie zwierząt, nie regulują szczegółowo sposobu postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej, a w szczególności w czasie ich uśmiercania, należy stosować ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.)

UWAGA ROLNICY !!!

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE
OBOWIĄZKU ZGŁASZANIA POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII UBOJÓW ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA UŻYTEK WŁASNY

Co to jest ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny?

Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny może mieć miejsce na terenie gospodarstwa, w którym zwierzęta były utrzymywane lub w gospodarstwie innym niż gospodarstwo, w którym zwierzęta były utrzymywane i dotyczy zwierząt z gatunków: bydło (cielęta w wieku do szóstego miesiąca życia), owce, kozy i świnie.
Ubój zwierząt gospodarskich na użytek własny charakteryzuje się tym, że mięso pozyskane od zwierząt w wyniku takiego uboju, może być wykorzystane wyłącznie na użytek własny, tj. nie może podlegać sprzedaży.
Wygenerowano w sekund: 0.01
202,441 Unikalnych wizyt