Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ


INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu w czerwcu 2013r. przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Republiki Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w miejscowości Czapuń.


CZYTAJ WIĘCEJ !!!

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


CZYTAJ ULOTKĘ !!!

INFORMACJA O SZCZEPIENIU LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

OPŁATA SKARBOWA

OPŁATA SKARBOWA


Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:
1. czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
2. wydawane na wniosek zaświadczenia,
3. wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje).


CZYTAJ WIĘCEJ !!!

Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt

Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt


CZYTAJ ULOTKĘ !!!

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt przedostały się do UE!

Nie pozwólmy, aby zakaźne choroby zwierząt
przedostały się do UE!

Produkty pochodzenia zwierzęcego mogą zawierać patogeny powodujące choroby zakaźne.

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ


INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

W dniu 1 maja br. na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) ukazało się powiadomienie o wystąpieniu przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Ukrainy, w obwodzie zaporoskim, w miejscowości Komyshuvatka. Przypadek wykryto w gospodarstwie prywatnym utrzymującym trzodę chlewną.


CZYTAJ WIĘCEJ !!!

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ REALNE ZAGROŻENIE


Główny Lekarz Weterynarii przypomina o surowych procedurach dotyczących wprowadzenia niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego do UE.


CZYTAJ ULOTKĘ !!!

Drugie ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Drugie ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Zgodnie z § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż dysponuje zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

CZYTAJ WIĘCEJ !!!

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Zgodnie z § 38 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w które wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż dysponuje zużytymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce budżetowej lub jednostce samorządu terytorialnego bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu.

CZYTAJ WIĘCEJ !!!

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE CHOROBY AUJESZKYEGO


OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE CHOROBY AUJESZKYEGO


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż dnia 12 listopada 2012 r. powiat ząbkowicki został uznany za region wolny od choroby Aujeszkyego świń. Wykaz regionów wolnych dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: www.wetgiw.gov.pl.

Wygenerowano w sekund: 0.02
218,129 Unikalnych wizyt