Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej ulotki.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.


CZYTAJ ULOTKĘ !!!

ASF - Informacje dla hodowców trzody chlewnej


Afrykański pomór świń - informacja dla hodowców trzody chlewnej

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

ASF - INFORMACJE DLA MYŚLIWYCH I LEŚNIKÓW


Afrykański pomór świń - informacje dla myśliwych i leśników

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

Afrykański pomór świń - informacje dla hodowców


Afrykański pomór świń - informacje dla hodowców

Materiały szkoleniowe i informacyjne.

Materiały szkoleniowe

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ


INFORMACJA DLA OSÓB WYJEŻDŻAJĄCYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ

Główny Lekarz Weterynarii informuje o wystąpieniu w czerwcu 2013r. przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Republiki Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w miejscowości Czapuń.


CZYTAJ WIĘCEJ !!!

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią


CZYTAJ ULOTKĘ !!!

INFORMACJA O SZCZEPIENIU LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

OPŁATA SKARBOWA

OPŁATA SKARBOWA


Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm.) opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:
1. czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
2. wydawane na wniosek zaświadczenia,
3. wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje).


CZYTAJ WIĘCEJ !!!

Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt

Ulotka informacyjna Głównego Lekarza Weterynarii dotycząca odpowiedzialnego stosowania antybiotyków u zwierząt


CZYTAJ ULOTKĘ !!!
Wygenerowano w sekund: 0.02
312,412 Unikalnych wizyt