Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


CZYTAJ ULOTKĘ !!!


UWAGA! Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

UWAGA!

Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej
Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

Informacja o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie Francji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w gospodarstwie przyzagrodowym na terenie Francji oraz wcześniejszym wystąpieniem tej choroby na fermach drobiu w kilku innych krajach europejskich, w dalszym ciągu istnieje realne zagrożenie jej wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich przypomina, iż mięso przeznaczone na użytek własny pochodzące od świń poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa lub od zwierząt łownych po ich odstrzeleniu, podlega obowiązkowemu badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu

GRYPA PTAKÓW

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich

Szanowni Rolnicy,
Hodowcy zwierząt gospodarskich

Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Wzór powiadomienia jest dołączony do niniejszej ulotki.

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego


Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.


CZYTAJ ULOTKĘ !!!

ASF - Informacje dla hodowców trzody chlewnej


Afrykański pomór świń - informacja dla hodowców trzody chlewnej

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

ASF - INFORMACJE DLA MYŚLIWYCH I LEŚNIKÓW


Afrykański pomór świń - informacje dla myśliwych i leśników

CZYTAJ ULOTKĘ !!!

Afrykański pomór świń - informacje dla hodowców


Afrykański pomór świń - informacje dla hodowców

Materiały szkoleniowe i informacyjne.

Materiały szkoleniowe

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.

CZYTAJ ULOTKĘ !!!
Wygenerowano w sekund: 0.02
218,134 Unikalnych wizyt