Wzór zgłoszenia drobiu i innych ptaków.

Wzór zgłoszenia faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.


WZÓR

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.
Zakaz wypuszczania ptactwa na obiekty otwarte

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium województwa opolskiego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich przypomina o zakazie wypuszczania ptactwa na obiekty otwarte i nakazuje trzymanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.

Powiększ

Rozporządzenie poz 2091

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


CZYTAJ ROZPORZĄDZENIE !!!

Utylizacja padłej trzody chlewnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej informuje, co następuje.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kategorii 2 lub 1.

KAŻDY POSIADACZ ŚWIŃ JEST ZOBOWIĄZANY DO ZGŁASZANIA ZAMIARU PRZEPROWADZENIA UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY W GOSPODARSTWIE NA 24 GODZINY PRZED

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski informuje się, że KAŻDY POSIADACZ ŚWIŃ zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2015 r. poz. 392 ze zm.) JEST ZOBOWIĄZANY DO ZGŁASZANIA ZAMIARU PRZEPROWADZENIA UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY W GOSPODARSTWIE NA 24 GODZINY PRZED DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


CZYTAJ ULOTKĘ !!!


UWAGA! Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

UWAGA!

Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej
Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

Informacja o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie Francji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w gospodarstwie przyzagrodowym na terenie Francji oraz wcześniejszym wystąpieniem tej choroby na fermach drobiu w kilku innych krajach europejskich, w dalszym ciągu istnieje realne zagrożenie jej wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób pobierania próbek do badania mięsa na obecność włośni oraz zasady dostarczania próbek do urzędowego lekarza weterynarii.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich przypomina, iż mięso przeznaczone na użytek własny pochodzące od świń poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa lub od zwierząt łownych po ich odstrzeleniu, podlega obowiązkowemu badaniu poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu

GRYPA PTAKÓW
Wygenerowano w sekund: 0.02
312,416 Unikalnych wizyt