Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, koz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii dla posiadaczy bydła, owiec, koz, świń oraz innych zwierząt parzystokopytnych na temat pryszczycy.


Link do strony :

Główny Inspektorat Weterynarii

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w sprawie możliwości uznania terenu powiatu ząbkowickiego za urzędowo wolne od choroby Aujeszkyego u świń.


CZYTAJ KOMUNIKAT !!!

ASF BIOASEKURACJA

Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach podlegających wymaganiom rozporządzenia w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ASF (African Swine Fever) Dz. U. z 2018 r. poz. 360.


Więcej informacji na stronach:

WIW WROCŁAW

APEL do hodowców trzody chlewnej i ulotki informacyjne

APEL
do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz
Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!


ASF, czyli afrykański pomór świń - nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami
z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.


Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.


Materiały informacyjne :


ULOTKA CZ. 1


ULOTKA CZ. 2


Zasady ochrony gospodarstwa

Szanowni Państwo, Hodowcy zwierząt gospodarskich

Szanowni Państwo, Hodowcy zwierząt gospodarskich


Antybiotyki są produktami leczniczymi weterynaryjnymi, które mogą być
stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.
Lekarz weterynarii, leczący chore stado zobowiązany jest każdorazowo do
pozostawienia w gospodarstwie karty leczenia zwierząt.CZYTAJ ULOTKĘ !!!


UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!


PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!


JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?Czytaj ulotkę !!!

UWAGA HODOWCY DROBIU I INNYCH PTAKÓW !!!

UWAGA HODOWCY DROBIU I INNYCH PTAKÓW !!!


Nadal istnieje obowiązek stałego zamknięcia ptaków w zadaszonych pomieszczeniach.

Informacja dla osób utrzymujących drób i inne ptaki.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich przypomina, iż nadal istnieje obowiązek stałego zamknięcia w zadaszonych pomieszczeniach ptaków, w tym drobiu oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji, tzn. zabezpieczenia gospodarstwa, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Informacja dla osób utrzymujących drób i inne ptaki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż na terenie naszego województwa wystąpiło kolejne ognisko ptasiej grypy w gospodarstwie utrzymującym kury w chowie przyzagrodowym (20 szt.).
Mając na uwadze powyższe oraz restrykcje i ograniczenia jakie dotykają nie tylko hodowców, ale również pozostałych mieszkańców obszaru zagrożonego i zapowietrzonego, przypomina o istnieniu obowiązku stałego zamknięcia w zadaszonych pomieszczeniach ptaków, w tym drobiu oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Podstawowe założenia rozporządzenia prezentuje załączona ulotka. Ponadto należy pamiętać, że bardzo ważnym źródłem zakażenia może być słoma lub inny materiał zawierający odchody dzikich ptaków, który stosowany jest jako ściółka w obiektach, w których utrzymywany jest drób!
W przypadku niewywiązywania się hodowców z wyżej wymienionych obowiązków będą stosowane dotkliwe kary administracyjne.
Czytaj ulotkę !!!


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.


Czytaj pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii !!!


Informacja o wystąpieniu wirusa H5N8

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż otrzymane w dniu 31 stycznia 2017 r. w godzinach popołudniowych wyniki badań potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u jednego z 18 martwych łabędzi, które zostały znalezione na brzegu rzeki Nysa w okolicy mostu w miejscowości Przyłęk gmina Bardo.


CZYTAJ KOMUNIKAT PLW !!!


Wygenerowano w sekund: 0.02
312,417 Unikalnych wizyt