Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

Informacja dla osób utrzymujących drób i inne ptaki

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż na terenie naszego województwa wystąpiło kolejne ognisko ptasiej grypy w gospodarstwie utrzymującym kury w chowie przyzagrodowym (20 szt.).
Mając na uwadze powyższe oraz restrykcje i ograniczenia jakie dotykają nie tylko hodowców, ale również pozostałych mieszkańców obszaru zagrożonego i zapowietrzonego, przypomina o istnieniu obowiązku stałego zamknięcia w zadaszonych pomieszczeniach ptaków, w tym drobiu oraz bezwzględnego przestrzegania zasad bioasekuracji określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Podstawowe założenia rozporządzenia prezentuje załączona ulotka. Ponadto należy pamiętać, że bardzo ważnym źródłem zakażenia może być słoma lub inny materiał zawierający odchody dzikich ptaków, który stosowany jest jako ściółka w obiektach, w których utrzymywany jest drób!
W przypadku niewywiązywania się hodowców z wyżej wymienionych obowiązków będą stosowane dotkliwe kary administracyjne.
Czytaj ulotkę !!!


Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności

Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego - wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności.


Czytaj pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii !!!


Informacja o wystąpieniu wirusa H5N8

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż otrzymane w dniu 31 stycznia 2017 r. w godzinach popołudniowych wyniki badań potwierdziły wystąpienia wirusa H5N8 (grypa ptaków) u jednego z 18 martwych łabędzi, które zostały znalezione na brzegu rzeki Nysa w okolicy mostu w miejscowości Przyłęk gmina Bardo.


CZYTAJ KOMUNIKAT PLW !!!


Wzór zgłoszenia drobiu i innych ptaków.

Wzór zgłoszenia faktu utrzymywania drobiu lub innych ptaków z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.


WZÓR

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

APEL do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.
Zakaz wypuszczania ptactwa na obiekty otwarte

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terytorium województwa opolskiego Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich przypomina o zakazie wypuszczania ptactwa na obiekty otwarte i nakazuje trzymanie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.

Powiększ

Rozporządzenie poz 2091

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


CZYTAJ ROZPORZĄDZENIE !!!

Utylizacja padłej trzody chlewnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi nielegalnego zakopywania przez hodowców padłej trzody chlewnej informuje, co następuje.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych kategorii 2 lub 1.

KAŻDY POSIADACZ ŚWIŃ JEST ZOBOWIĄZANY DO ZGŁASZANIA ZAMIARU PRZEPROWADZENIA UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY W GOSPODARSTWIE NA 24 GODZINY PRZED

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski informuje się, że KAŻDY POSIADACZ ŚWIŃ zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2015 r. poz. 392 ze zm.) JEST ZOBOWIĄZANY DO ZGŁASZANIA ZAMIARU PRZEPROWADZENIA UBOJU ŚWIŃ NA UŻYTEK WŁASNY W GOSPODARSTWIE NA 24 GODZINY PRZED DO POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej


CZYTAJ ULOTKĘ !!!


UWAGA! Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

UWAGA!

Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej
Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

Wygenerowano w sekund: 0.01
184,240 Unikalnych wizyt