Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

UWAGA! Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

UWAGA!
Zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej


Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej.

Zgodnie z nimi:


1. Każde gospodarstwo zamierzające hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada oraz prowadzić księgę rejestracji świń.

2. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

3. Zarejestrowanie siedziby stada oraz zgłoszenie przemieszczenia świń, należy dokonać w biurze powiatowym ARiMR na odpowiednim druku.
Podstawa prawna - decyzja wykonawcza Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniająca decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski, uchylająca odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną świnię.
Wygenerowano w sekund: 0.01
202,434 Unikalnych wizyt