Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

Informacja o stwierdzeniu ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 na terenie Francji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, że w związku ze stwierdzeniem w ostatnim czasie ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 w gospodarstwie przyzagrodowym na terenie Francji oraz wcześniejszym wystąpieniem tej choroby na fermach drobiu w kilku innych krajach europejskich, w dalszym ciągu istnieje realne zagrożenie jej wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane informacje dotyczące wystąpienia tej choroby w stadach drobiu należy stwierdzić, że najistotniejszym źródłem zakażenia może być kontakt z dzikim ptactwem. Choroba może być przeniesiona również za pośrednictwem osób, paszy, pojazdów lub sprzętu związanego z utrzymaniem drobiu.

W związku z powyższym uprzejmie proszę hodowców oraz osoby utrzymujące drób na terenie gminy o konieczności zabezpieczenia pomieszczeń w których utrzymywane są te zwierzęta oraz pasze przed dostępem dzikich ptaków oraz osób postronnych, przestrzegania podstawowych zasad bioasekuracji w celu niedopuszczenia do zakażenia zwierząt, jak również zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy dla zwierząt przypadków wystąpienia niepokojących objawów chorobowych oraz zwiększonej śmiertelności drobiu.

Wygenerowano w sekund: 0.01
202,462 Unikalnych wizyt