Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE CHOROBY AUJESZKYEGO

OGŁOSZENIE POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH DOTYCZĄCE CHOROBY AUJESZKYEGO


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż Dnia 12 listopada 2012 r. powiat ząbkowicki został uznany za region wolny od choroby Aujeszkyego świń. Wykaz regionów wolnych dostępny jest na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: www.wetgiw.gov.pl.

Do czasu uznania przez Komisję Europejską regionu za urzędowo wolny od wirusa choroby Aujeszkyego we wszystkich stadach świń prowadzone będą serologiczne badania kontrolne mające na celu potwierdzenie statusu stada urzędowo wolnego. W ramach tych badań 1 raz w roku pobierane będą próbki we wszystkich stadach o pełnym cyklu produkcyjnym wyłącznie od wytypowanych macior i knurów oraz we wszystkich tuczarniach od wytypowanych tuczników.

Przemieszczanie świń pomiędzy regionami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do stad w regionie uznanym za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego mogą być wprowadzane wyłącznie świnie pochodzące:

a) ze stada o statusie stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego lub

b) ze stada o statusie stada wolnego lub urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonego w regionie prowadzącym program, pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzaniem do regionu wolnego zostały poddane przynajmniej 2 badaniom serologicznym w kierunku choroby Aujeszkyego i uzyskano ujemne wyniki badania, przy czym odstęp między badaniami powinien wynosić przynajmniej 30 dni, a drugie badanie powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed wysyłką (dodatkowe badania nie są obowiązujące dla świń przemieszczanych bezpośrednio do rzeźni, do regionu uznanego za wolny oraz prosiąt do 12 tygodnia życia).

Jednocześnie PLW w Ząbkowicach Śląskich przypomina o obowiązku posiadania świadectwa zdrowia świń dla trzody chlewnej przemieszczanej pomiędzy stadami, do punktów skupu bądź punktów kopulacyjnych, a także na wystawy i konkursy.

Każdy, kto zakupi świnie na targu, ma obowiązek posiadać świadectwo zdrowia, potwierdzające pochodzenie świni !

Stada świń, do których wprowadzono zwierzęta lub nasienie bez wymaganych świadectw zdrowia uznane będą za podejrzane o zakażenie i objęte postępowaniem administracyjnym, obejmującym między innymi powtórne badanie krwi od zwierząt w stadzie na koszt właściciela, a w przypadku stwierdzenia wyników dodatnich i nakazu eliminacji sztuk zakażonych, nie będzie przysługiwało odszkodowanie z budżetu państwa.

Świadectwa zdrowia wystawiane są przez organ Inspekcji Weterynaryjnej lub upoważnionego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii.

Do stad świń wprowadza się materiał biologiczny pochodzący wyłącznie z centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie równym lub wyższym niż stado przeznaczenia !

wszelkie zgłoszenia, uwagi oraz pytania należy kierować pod adres:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74/8157-635
godz. pracy 07:00 - 15:00
od poniedziałku do piątku

Wygenerowano w sekund: 0.01
202,436 Unikalnych wizyt