Losowa Fotka

Zegar & Kalendarz

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ !

HODOWCY TRZODY CHLEWNEJ ! Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich INFORMUJE

W dniu 3 czerwca 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszky’ego u świń (Dz.U. z 2009 r. Nr 74 poz. 631). Rozporządzenie to określa między innymi zasady w odniesieniu do przemieszczania świń pomiędzy stadami oraz do rzeźni na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Każda przesyłka świń musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia. Nadzór nad przemieszczaniem zwierząt sprawuje Powiatowy Lekarz Weterynarii. Świnie przed opuszczeniem stada w danym dniu muszą być trwale oznakowane zgodnie z przepisami o rejestracji i identyfikacji zwierząt (ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 204 poz. 1281). Przypomina się o bezwzględnym zakazie wprowadzania do gospodarstwa świń ze stad o nieznanym statusie epizootycznym w zakresie choroby Aujeszky’ego oraz o statusie niższym niż posiada stado docelowe. Każdy, kto zakupi świnie, w tym na targu, ma obowiązek posiadać świadectwo zdrowia potwierdzające pochodzenie świń i określające status epizootyczny stada, z którego zwierzę pochodzi.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Wiesław Kałamaga

Wygenerowano w sekund: 0.01
202,451 Unikalnych wizyt